ЦДГ №21 "Калина Малина"

Вид

Целодневна детска градина

Информация


Целодневна детска градина №21 "Калина Малина" е общинска детска градина, построена през 1977 година.
Осъществява обучение и възпитание на деца от 3 до 7 години по програми, утвърдени от МОН.

В детското заведение работят 27 души - педагогически и непедагогически персонал.
Основните приоритети в работата са качеството на детското обучение и възпитание, подготовката на децата за училище, провокиране мисленето и самостоятелността на децата.

Работи се за цялостност на педагогическия процес - цел, задачи, резултат, контрол, оценка и мониторинг.
Има разработена система за квалификация на педагогическите кадри и вътрешна система за оценка на качеството на педагогическата дейност.
Изградена е и система за работа с родителите.

Предлага допълнителни форми на обучение:

  • английски език
  • спортни танци
  • изобразително изкуство
  • ушу

Директор: Петранка Николова
Адрес: град Варна, ртайон Приморски, ж.к. Чайка до бл. 40
Телефон: 052/30-22-15; 052/331515
Уеб сайт: http://www.obrazovanie-varna.com/page.php?61
E-mail: [email protected]
30.11.2005, Детски градини