ЦДГ №25 "Братя Грим"

altВид

Целодневна детска градина

Информация

През 2000 г. с решение на Общински съвет Шумен, Целодневна детска градина №3 "Слънчево детство", Целодневна детска градина №13 "Радост" и Целодневна детска градина №25 "Червената шапчица" се преобразуват в Целодневна детска градина №25

Градината разполага с два корпуса от по четири групи.
Продължават традициите, утвърдени от бившите три градини, за работа по:

  • физическото възпитание
  • фолклор
  • безопасност на движението
  • гражданска защита
  • медиите като средство за обучение и възпитание


Развиват се контакти с немското посолство.
В сътрудничество с други детски градини, Община Шумен и посолството на Германия, Целодневна детска градина №25 "Братя Грим" е инициатор и организатор на единствения по рода си детски театрален фестивал по приказки на Братя Грим от и за деца от предучилищна възраст.

Децата от Целодневна детска градина №25 взимат участие в различни градски съзтезания и викторини, където често получават награди за своите добри постежения. Именно там децата показват най-добре усвоените от тях знания, умения и дисциплина.
 
Директор: Евгения Цветанова Петрова
Адрес: град Шумен, ж.к. Тракия, ул. "Родопи" 28
Телефон: 054/6-13-75, 054/6-13-76
e-mail: [email protected]
Уеб сайт: http://cdg-bgrim.hit.bg/


19.08.2009, Детски градини