ЦДГ №28 "Карамфилче"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Цвете в Цветния квартал на гр. Варна - това е целодневна детска градина № 28 "Карамфилче".
Детското заведение е открито на 16.12.1972 г.
Към настоящият момент в целодневна детска градина № 28 "Карамфилче" функционират 8 групи.

Генералната цел на детската градина е да подготви децата за живота.
Педагогическите кадри на Целодневна детска градина № 28 са висококвалифицирани и ерудирани.

В детска градина № 28 "Карамфилче" възпитаваме децата в общочовешките културни и нравствени норми и даваме познание за света, развиваме интелектуалните им способности.
Приобщаваме ги към ценностите на гражданското общество, поставяме основите на толерантното отношение към междукултурните различия, възпитаваме любов към род и Родина, стимулираме екологосъобразно поведение към природата.

За целодневна детска градина № 28 "Карамфилче" организирането и отбелязването на народни и културни празници е традиция с десетилетна история. Възпитаваме децата в народностен дух чрез традиции, обичаи, ритуали.

Детската градина е добила широка популярност сред обществеността в града с ежегодните Великденски и Коледни изложби.

В Целодневна детска градина № 28 "Карамфилче", по желание на децата и родителите им, се организират допълнителни дейности:

  • обучение по английски език
  • изобразително изкуство
  • танцово изкуство

Директор: Сийка Лефтерова
Адрес: град Варна, район Приморски, кв. "Простор", ул. Карамфил № 13
Телефон: 052/30-31-70; 052/30-34-46
Уеб сайт: http://www.obrazovanie-varna.com/page.php?63
E-mail: [email protected]
30.11.2005, Детски градини