ЦДГ №28 "Детелина"

1 / 4

Вид

Целодневна детска градина

Информация

В Целодневна детска градина № 28 се възпитават и обучават 231 деца от 3 до 7 годишна възраст.
За тях се грижи високо квалифициран персонал от учители, възпитатели и медицински специалисти.

Програмите за възпитателно-образователна работа са съобразени с тези, одобрени от МОН.

Директор: Станка Дялкова
Адрес: град Бургас, ж.к. Славейков, до НБУ
Телефон: 056/86-08-67, 056/86-08-65
E-mail: [email protected]30.11.2005, Детски градини