ЦДГ №30 "Мечо Пух"

Вид

Целодневна детска градина

Информация


Целодневна детска градина № 30 "МЕЧО ПУХ" се намира в квартал "Чайка".
Има шест групи, в това число и група за интегрирано обучение на деца с проблеми в слуха.

Създадена е съвременна педагогическа среда, благодарение на висококвалифицирания екип на детската градина, прилагането на разнообразни иновационни форми, методи и средства за работа с децата.

 

Приоритети в работата:

 • Учене чрез забавление
 • Професионализъм и компетентност
 • Приобщаване към националните и общочовешки ценности
 • Използване на разнообразни форми, подходи и методи
 • Съвременна, динамична, педагогическа среда
 • Иновационни идеи
 • Право на избор, творчество и свобода
 • Сътрудничество с различни институции и НПО
 • Интегриране на деца със СОП


Възпитателно-образователния процес, като резултат от усилията на целия екип, е съобразен със съвременните изисквания, с очакванията на родителите и с интересите на децата, като в основата му поставяме личностно ориентирания подход.
Развитие потенциала на всяко дете, чрез прилагане на съвременни педагогически технологии и разнообразни форми за организация на процеса, стремеж към приемане на различията, създаване на атмосфера на подкрепа и доверие.

Учебна база

Разполага с добра материална база, помещения за допълнителни дейности, като: английски език

 • модерни танци
 • ателие за изобразителни дейности
 • в детската градина е изграден първия етнографски кът,със съдействието на Община Варна, който се намира в един от вътрешните дворове

Детската градина разполага с голям двор, където децата могат да общуват с природата и учителите провеждат интересни дейности и занимания с тях.

Директор: Анна Тасева
Адрес: град Варна, район Приморски, ж.к. Чайка до бл. 43
Телефон: 052/983 939
Уеб сайт: http://www.obrazovanie-varna.com/page.php?64
E-mail: [email protected]

30.11.2005, Детски градини