ЦДГ №32 "Моряче"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Щастливи сме да Ви приветстваме с добре дошли в Целодневна детска градина №32 "Моряче".
Тя е привлекателен център за децата в кв. "Младост" и място, в което се осигуряват уют, спокойствие, оптимален ритъм на обучение и възпитание, атмосфера на доверие, обич и приятелство.

Под ръководството на директора и квалифицирани педагози се обучават и възпитават децата от 3 до 6 год по програмата на доц. Русинова и колектив и подготовката на 6-7 год.
Чрез иновационни и интерактивни методи в своята работа педагозите проследяват индивидуалният темп на развитие на всяко дете съобразно ДОИ.

Приоритет в работата на детската градина е екологичното възпитание на децата, свързано с даване знания за животните и растенията в заобикалящият ни свят, с осмисляне на взаимодействието между живата и нежива природа, с решаването на практически казуси за възприемане на екологическите ценности, допринасящи за изграждане на екологична култура.
Обогатяване на дидактичната база и еко-кабинета създават условия в работата ни по този проблем.

Работата в Центъра по развитие на детската реч към ДПКУ "П. Берон" гр. Варна под ръководството на доц. д-р Иванка Ковачева повишава компетентността на педагогическата общност в детската градина за обогатяване и развитие на детската реч.

Чрез театрализираните игри, осмисляне и използване на българското народно творчество учителите стимулират детската речева практика.

Предлагат се допълнителни педагогически услуги по:

  • английски език
  • ушу
  • забавни танци


Организираните тържества, празници, изложби оказват подкрепа на децата и техните семейства за усвояване на българските традиции и обичаи.

Учебна база

Разполага с:

  • две сгради
  • самостоятелни площадки за игра
  • два музикални салона
  • кухненски блок

Адрес: град Варна, район Младост, ж.к. Младост до бл. 146
Телефон: 052/73-21-44, 052/73-21-20
Уеб сайт: http://www.obrazovanie-varna.com/page.php?65
E-mail: [email protected]

30.11.2005, Детски градини