ЦДГ №39 "Звънче"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Педагогическият колектив на Детската градина е с висока квалификация, компетентност и професионална отговорност. Носител е на Награда "Варна" за 2004 г. за прилагане на нови подходи в педагогическото взаимодействие с акценти:

 • гражданко и екологично образование
 • защита на правата на децата
 • здравна култура
 • безопасно движение на улицата
 • приобщаване към българските традиции, обичаи и празници


Целодневна детска градина "Звънче" има свой специфичен облик и стил на работа, характеризиращ се със съдържателност и прецизност, отзивчивост към новостите, усет и чувствителност към предизвикателствата във всеки един етап от развитието на предучилищното възпитание.

Богатата дидактична база осигурява резултатна възпитателно-образователна дейност. Децата получават гражданско образование и знания за правата на детето, екологично образование, здравна и физическа култура, учат правилата за безопасно движение на улицата.

От 2000 г. ЦДГ №39 работи по Международната програма "Екоучилища". Носител е на наградата "Зелен флаг" за 2001г.

Детската градина работи по Международната програма "Учим за гората"

Традиционни за Детската градина са групите по интереси:

 • народни танци
 • гимнастика
 • изобразително изкуство
 • английски език


Учебна база


В Детската градина са оформени Екокабинет, Ековидеоцентър, Еколаборатория, в които децата са поставени в активна позиция и решавайки практически познавателни задачи, получават по-задълбочени и осмислени знания за обекти, предмети и явления от заобикалящия свят.
Доброто физическо развитие на децата се осъществява в богато оборудван физкултурен салон.
Условия за активна двигателна дейност на децата на открито предоставя двора на детското заведение с изградените:

 • тревна площадка със спортни съоръжения
 • стадион с писта
 • волейболна и баскетболни площадки


Адрес: град Варна, район Младост, ж.к. Възраждане, до бл. 59
Телефон: 052/509744, 052/509743
Уеб сайт: http://www.obrazovanie-varna.com/page.php?68
E-mail: [email protected]


30.11.2005, Детски градини