ЦДГ №43 "Синчец"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Целодневна детска градина "Синчец" е открита през 1977-78 година за отглеждане и възпитаване на малките деца - от 3 до 7 години. Днес наброява 12 групи с капацитет 300 деца.

Тя е дом за детето с неговите интереси, потребности, проблеми и постижения. Тук работят педагози с професионализъм, такт и всеотдайност.
Със своята дейност педагогическият колектив вече има изграден свой облик, свой стил и почерк на работа. Посвещава своя труд на децата от предучилищна възраст.

Работи се по съвременна програма, съобразена с най-новите тенденции на общественото развитие.
В центъра на педагогическото взаимодействие е поставена детската личност с цел максималното развитие потенциалът на всяко дете.

Детското заведение е носител на приза "Зелен флаг", като участник в международната програма "Еко-училище".

Постигат се отлични резултати по следните образователни направления:

 • Природен свят
 • Социален свят
 • Математика
 • Български език и Литература
 • Игрова и Музикална култура и др.


Възпитателно-образователният процес се организира така, че в детската градина да цари ежедневно спокойна и ведра атмосфера и уют.
Децата имат възможност да избират дейности, съобразно интересите си, да се обучават и получават знания за света който ги заобикаля, да се трудят и играят.

Традиция е сформирането на временни групи за дейности по интереси:

 • изучаване на английски език
 • фолклорни танци
 • модерни танци
 • бойни изкуства
 • плуване
 • изобразително изкуство


Учебна база

Материалната база в детската градина е много добра.
Всяка група е обзаведена с:

 • детски гардеробчета
 • легла
 • масички
 • столчета
 • функционални шкафове
 • телевизори и друга техника


Дидактичната база е добра, но не завидна. С доброволното дарителство на родителите, в някои от групите вече има разнообразие от строители, развлекателни игри и играчки.
В ежедневието децата разполагат с кътове за игра и обучение. Обособени са кътове за различни дейности и занимания, които предизвикват интереса на децата и пораждат желание за игра и знания.

Адрес: град Варна, район Младост, ж.к. Младост до бл. 110
Телефон: 052/50-06-38, 052/74-42-68
Уеб сайт: http://www.cdgsinchec.dir.bg, http://www.obrazovanie-varna.com/page.php?70
E-mail: [email protected]
30.11.2005, Детски градини