ЦДГ №44 "Крилатко"

1 / 4

Вид

Целодневна детска градина

Информация


Целодневна детска градина № 44 "Крилатко" - Варна е основана през 1984 г.
Тя осъществява прием на деца от 3 до 7 години, живущи на територията на ж.к. "Възраждане", ІІ микрорайн.

Педагогическият екип е висококвалифициран и може ефективно да оправдае своето съществуване и развитие с добре балансирана, съвременна организация на своята креативна дейност.

Детската градина е удостоена с международната награда "Зелен флаг - Еко училище" присъдена от Европейската фондация за екологично образование, за постигнати високи резултати по Еко програмата.

 

Основни приоритети в дейността на детската градина в тази област са:

  • Формиране на трайни навици за здравословен начин на живот и екологосъобразно поведение на децата
  • Формиране на функционална и красива сграда на детската градина, чиста и озеленена околна среда
  • Работа по екологични проекти и програми
  • Поддържане на партньорски взаимоотношения с НПО, работещи по еко проблемите


Педагогическата колегия работи в сътрудничество с Организацията на българските скаути към клуб "Владислав Варненчик" по програмата "НИЕ". Основна цел на тази Програма е да въведе децата в света на скаутизма, да развие умението им за работа в екип, креативността, сръчността и откривателския дух.

Съществен момент в реализацията на идеите тук е всеотдайното присъствие и сътрудничество на учители, родители и дейци на културата.

В основата на детските занимания с естетическа насоченост стои общуването на детето с изкуството във всичките му разновидности:

  • художествена литература
  • музика
  • изобразително изкуство
  • актьорско майсторство
  • хореография

В процеса на обучението се търсят нетрадиционни, съвременни технологии, форми на работа и изразни средства, стимулиращи творческата изява на детето.

Адрес: град Варна, район Младост, ж.к. Възраждане до бл. 53
Телефон: 052/50-76-34, 052/50-69-04
Уеб сайт: http://www.obrazovanie-varna.com/page.php?71
E-mail: [email protected]


30.11.2005, Детски градини