ЦДГ №45 "Пролет"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Целодневна детска градина "Пролет" е построена през 1975 г, специално за целта - отглеждане, възпитание и обучение на деца от три до седем годишна възраст.

Предлага богата и разнообразна, стимулираща детето среда.

За децата работи екип от квалифицирани специалисти с доказани възможности и опит в областта на предучилищното възпитание и образование.

Детската градина подпомага социализирането на детето, развитието на детската самостоятелност. Осигурява систематизирано обучение и допълнителни занимания на децата.

Децата на Целодневна детска градина "Пролет" получават знания от основните области на познанието:

  • за природния и социален свят
  • за математиката и изкуството
  • за историята
  • как да станат добри граждани на света


Нашите цели са:

  • да осигурим оптимална среда за детското развитие и здраве
  • да възпитаваме и обучаваме децата, провокирайки детското мислене, въображение и постигане на самостоятелност, в подкрепа на индивидуалния потенциал и в полза на личностното формиране на всяко дете
  • отчитане правата на детето и включване на семейството като активен партньор


Учебна база

Има осем групи, разполага с много добра материална база, просторни помещения, обширен двор, който дава възможност за игра на всички деца.

Адрес: град Варна, район Младост, ж.к. Трошево, ул. Милосърдие 10
Телефон: 052/50-06-41, 052/50-06-42
Уеб сайт: http://prolet45.hit.bg, http://www.obrazovanie-varna.com/page.php?72
E-mail: [email protected]

30.11.2005, Детски градини