ЦДГ №7 “Светулка”

1 / 3

Вид

Целодневна детска градина

Информация


Целодневна детска градина №7 "Светулка" - гр. Стара Загора е създадена през 1981 г.
Детското заведение е с най-голям капацитет в града и региона - 12 групи с 343 деца.

Авторитетът и доверието на родителите се гради на високата квалификация, всеотдайността и нестихващият ентузиазъм на нашия екип.

В Целодневна детска градина №7 "Светулка" са създадени прекрасни условия за хармонично, психическо и физическо развитие на детето, развитие на потребности, способности, интелект, поведение.
Тук се усвояват културно-хигиенни навици при хранене, личен тоалет, поддържане на ред и чистота.

Важно място в детската градина заемат трудовото и естетическото възпитание, които дават възможност на децата да се реализират в раз лични видове труд, да развиват естетическа възприемчивост и естетическо отношение към света.

В детската градина се усвоява система от знания, развива се речевата дейност, което е пряко свързана и обуславя развитието на мисленето.

Учебна база

Материалната база на детската градина е отлична.
С огромната помощ на родителите във всяка група има необходимите материали за ежедневната работа по обучението и възпитанието на децата, както и технически средства като телевизори и DVD-плеъри.

В групите "Мики Маус", Бамсе" и "Радост" децата се радват на използването на забавното и интересно учебно средство - компютърът.

Детската градина разполага с:

  • методичен кабинет
  • музикален кабинет
  • музикална зала
  • физкултурен салон с богато разнообразие от спортни уреди и средства

  
За празниците и развлеченията децата използват богатият набор от детски костюми, подходящи за различен жанр на изкуството.

Адрес: град Стара Загора, ул. "Любен Каравелов" 26
Телефон: 042/62-82-90, 042/62-83-90
e-mail: [email protected]17.08.2009, Детски градини