ЦДГ № 7 "Изворче"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Целодневна детска градина №7 "Изворче", гр.Варна е открита на 07 октомври 1968 г., намира се на ул. "Хан Кубрат" № 40.

Първоначално детската градина работи с 4 възрастови групи, в последствие, групите се увеличават, но след настъпилите промени биват съкратени 6 групи и от 1994 г., тя отново е 4 групна. Със закриването на ЦДГ №6 "Слънчице" една група от детската градина бе прехвърлена като филиал, намиращ се на бул. "Вл. Варненчик" бл.12 вх.Г, ет.1.
През 2007г. бе открита нова група като филиал на детската градина на ул. "Радост" бл. 3 - партер.
Днес детската градина работи със 6 групи.

Колективът на детската градина работи главно в три направления по посока на:

  • разкриване ценността на всяко дете и даване на равен шанс при подготовката му за училище
  • изграждане и съхраняване на християнските ценности и български традииции и усвояването им.
  • в помощ на родителите и педагозите е и изграденото "Училище за родители" с ръководител доц. д-р Райна Захариева преподавател СУ "Св.Климент Охридски".


Адрес: град Варна, район Младост, жк. Трошево, ул. Хан Кубрат № 40
Телефон: 052/74-01-02, 052/50-06-44
Уеб сайт: http://www.obrazovanie-varna.com/page.php?47
E-mail: [email protected]30.11.2005, Детски градини