ОДГ № 9 "Ален Мак"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Оздравителна детска градина No 9 - гр. Варна е специална детска градина с общинско финансиране.

Адрес: град Варна, район Приморски, ж.к. Чайка до бл. 61
Телефон: 052/710438, 052/710421
E-mail: [email protected]

30.11.2005, Детски градини