ЦДГ

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Адрес: област Велико Търново, община Елена, село Майско, ул. "Първа" N61
Телефон: 06155/620

24.08.2009, Детски градини