ЦДГ

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Директор: Виолета Петрова
Адрес: област Търговище, община Антоново, село Таймище
Телефон: 06076/262


03.09.2009, Детски градини