ЦДГ

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Директор: Анелия Неделчева
Адрес: област Търговище, община Опака, село Люблен, ул. "Пимаза" 25
Телефон: 060376/36104.09.2009, Детски градини