ЦДГ

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Директор: Иванка Христова
Адрес: област Добрич, община Добричка, село Паскалево
Телефон: 05716/26411.08.2009, Детски градини