ЦДГ

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Директор: Иванка Николова
Адрес: област Добрич, община Добричка, село Карапелит
Телефон: 05714/252411.08.2009, Детски градини