ЦДГ

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Детската градина има филиали в селата:

  • Вардун
  • Черковна
  • ДрагановецДиректор: Светла Георгиева
Адрес: община Tърговище, село Търновица
Телефон: 06003/36418.08.2009, Детски градини