ОУ "Константин Арабаджиев"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Транспортни връзки:
автобуси № 6, 10, 14, 19

Адрес: гр. Варна, ул. "Ангел Кънчев" № 1,
Телефони: 052/648860; 02/614 248;
e-mail: [email protected]

30.11.2005, Училища