ОУ "Софроний Врачански"

Вид училище: общообразователно
основно (І - XІI клас)

Смени на обучение: едносменен режим


Транспортни връзки:

автобуси № 20, 48
тролейбуси № 83, 88

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Възраждане",
Телефони: 052/506798; 052/508117; 052/507894;
e-mail: [email protected]

09.07.2009, Училища