ОУ "Патриарх Евтимий"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Прием:
Паралелки с ранно чуждоезиково обучение - първи - осми клас
Паралелка хуманитарен профил с интензивно изучаване на информационни технологии - от пети клас
Паралелки с интензивно обучение по хореография от първи клас
Паралелки със засилено изучаване на изобразително изкуство от първи клас

Допълнителна информация:

ОУ "Св. Патриарх Евтимий" е училище със своя определена визия в сферата на образованието - многообразие от специализирани паралелки, секции и свободноизбираеми форми на обучение.

Транспортни връзки:
автобуси № 14, 20, 22, 41, 82
тролейбуси № 81, 82

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", ул. "Д. Дончев" №10,
Телефони: 052/510690; 052/510692;
e-mail: [email protected]
URL: http://patriarha.ida.bg/

30.11.2005, Училища