ОУ "Капитан Петко Войвода"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Транспортни връзки:
автобус № 17

Адрес: гр. Варна, п.к. 9021, кв. "Галата",
Телефон: 052/378 434;
e-mail: [email protected]

30.11.2005, Училища