ОУ "Панайот Волов"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Транспортни връзки:
автобус № 31

Адрес: гр. Варна, кв. "Виница", ул. "Св. Д. Солунски" №4
Телефон: 052/ 469991; 052/469992; 052/ 469989;
e-mail: [email protected]

30.11.2005, Училища