ОУ "Христо Смирненски"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Водолей 5061;
Телефон: 061104/ 312;
e-mail: [email protected]

20.08.2009, Училища