ОУ "Христо Смирненски"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Самоводене 5040, ул. "Васил Левски" 36;
Телефон: 06112/ 22-28;
e-mail: [email protected]

20.08.2009, Училища