ОУ "Георги Бенковски"

Вид училище: общообразователно 
             основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Основно училище "Георги Бенковски" гр. Бургас приема ученици от І до VІІІ клас,както и деца за предучилищна група за учебната 2009/2010г.
Според желанията и интересите на учениците предлагаме:

  • компютърно обучение;
  • засилено обучение по български език и математика;
  • Вокални групи;
  • спортни секции;
  • айкидо;
  • модерни танци;
  • мажоретен състав.

За вашето дете ще се грижат квалифицирани педагози, психолог и денонощна охрана.

Учебна база:
Училището разполага с модерно обзаведена сграда с 3 корпуса, включваща: 30 класни стаи и кабинети. Специализираните кабинети по химия, физика и биология улесняват работата по съответния предмет.
Неразделна част от учебния процес е богатата библиотека, с която се гордее нашето училище.
Училището разполага с компютърна зала, оборудвана по най-високи стандарти, с локална мрежа и високоскоростен Интернет.
За учебните часове по физическа култура и спорт се използва модерен и просторен физкултурен салон, фитнес уреди, както и спортни площадки, на които през топлите дни има възможност да се провеждат всякакви видове състезания.
В училището има медицински кабинет за спешна медицинска помощ с квалифицирано медицинско лице.
Модерно оборудван стоматологичен кабинет, в който се извършват профилактични прегледи и лечение на учениците.

Директор: Любомир Игнатов

Транспортни връзки:
автобуси: 1, 4, 13, 62, 101, 211

Адрес: гр. Бургас, жк. "Зорница",
Телефони: 056/862596, 056/862599, 056/862597, 056/688602;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.ou-benkovski.com/

22.07.2009, Училища