ОУ "Никола Вапцаров"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: целодневен режим

Директор: Ив. Николова

Транспортни връзки:
автобуси № 20, 48
тролейбуси № 83, 88

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Възраждане" ІІ,
Телефони: 052/506796; 052/506272; 052/506416;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.vapzarov.hit.bg/

30.11.2005, Училища