ОУ "Стефан Караджа"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Транспортни връзки:
автобуси № 12, 13, 15, 32

Адрес: гр. Варна, ул. "Братя Бъкстон" № 11,
Телефони: 052/635 967; 052/613 759;
e-mail: [email protected]

30.11.2005, Училища