ОУ "Йордан Йовков"

Вид училище: общообразователно
             СОУ (І - XII клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Цветелина Христова

Адрес: обл. Добрич, с. Спасово 9561, ул. "26" № 4;
Телефон: 05738/ 418;
e-mail: [email protected]

24.08.2009, Училища