ОУ Йордан Йовков

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Росица Койнова

Адрес: обл. Добрич, с. Красен 9534;
Телефон: 05735/ 561;
e-mail: [email protected]

24.08.2009, Училища