ОУ "Йордан Йовков"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Транспортни връзки:
автобуси № 10, 10А,
тролейбус № 81, 82, 83, 88

Адрес: гр. Варна, ул. "Е.Симитчиева" № 8
Телефони: 052/640086; 052/640090;
e-mail: [email protected]

30.11.2005, Училища