ОУ "Неофит Рилски"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Килифарево 5050, ул. "Пенчо Цонев" 2;
Телефон: 06114 /24-28, 06114 /28-02;
e-mail: [email protected]

20.08.2009, Училища