ОУ "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Лесичери 5222, ул. "Четвърта" 22;
Телефон: 061305/ 207;

21.08.2009, Училища