ОУ "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Недан 5231, ул. "Тридесета" 1;
Телефон: 061308/ 20-78;
e-mail: [email protected]

21.08.2009, Училища