ОУ "Христо Ботев" 

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Недка Василева

Адрес: обл. Добрич, с. Кардам 9530, ул. Червеноармейска № 1;
Телефон: 05733/ 328;
e-mail: [email protected]

24.08.2009, Училища