ОУ "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Прием в първи клас:

I ВАРИАНТ: Руски език; Информационни технологии; Математика;
II ВАРИАНТ: Английски език; Информационни технологии; Музика;
III ВАРИАНТ: Английски език; Информационни технологии; Математика;
IV ВАРИАНТ: Английски език; Информационни технологии; Роден край;
СИП: Религия
ИКД: Хор; Екология;
Прием в пети клас:
I ВАРИАНТ: Английски език; Информационни технологии; Английски език;
II ВАРИАНТ: Математика; Информационни технологии; Човекът и природата;
III ВАРИАНТ: История; Информационни технологии; География;

Директор:
Стоянка Дукова

Транспортни връзки:
автобуси № 2, 17, 42
тролейбус № 88

Адрес: гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Св.св. Кирил и Методий" № 8;
Телефони: 052/370696; 032/370694; 032/370695;
e-mail: [email protected]
URL: http://hristobotev1927.hit.bg/

30.11.2005, Училища