ОУ "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Ресен 5060;
Телефон: 06115/ 24-05, 06115/ 23-83;
e-mail: [email protected]

20.08.2009, Училища