ОУ "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Беброво 5084, ул. "Трета" No 8;
Телефон: 06152/ 259;
e-mail: [email protected]

21.08.2009, Училища