ОУ "Георги Сава Раковски" 

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Валентин Иванов

Адрес: обл. Добрич, с. Сенокос 9634;
Телефон: 05727/ 386;
e-mail: [email protected]

24.08.2009, Училища