ОУ "Георги С. Раковски"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Транспортни връзки:
автобуси № 8, 9, 14, 15, 19, 31, 53
тролейбуси № 84, 86

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка", п.к. 148,
Телефони: 052/302359; 052/302358;
e-mail: [email protected]

30.11.2005, Училища