ОУ "Антон Страшимиров"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Прием в първи клас:

3 паралелки с възможност за изучаване на:
ЗИП /задължителноизбираема подготовка/
-чужд език - английски език, немски език, френски език, руски език
-български език и литература
-математика
-други предмети от учебния план, по желание на родителите
СИП /свободноизбираема подготовка/
-компютри /обучение по информационни технологии/
1 паралелка с разширено изучаване на музика-фолклор:
Индивидуално обучение по: гайда; гъдулка; тамбура; кавал; народно пеене;
Изучаване на музикални предмети: солфеж, народно пеене, хореография, музикален инструмент-гъдулка, гайда, кавал, тамбура - по избор.
Прием в пети клас:
1 паралелка с разширено изучаване на музика - фолклор

Учебна база:
Училището разполага с компютърна зала , оборудвана по най-високи стандарти, с локална мрежа и високоскоростен Интернет.
Специализираните кабинети по химия, физика и биология улесняват работата по съответния предмет.
За учебните часове по физическа култура и спорт се използват двата физкултурни салона и фитнес зала, които са снабдени с всички необходими спортни уреди, както и външния двор на училището, в който през топлите дни има възможност да се провеждат всякакви видове състезания.
Индивидуалните часове по народно пеене, кавал, гъдулка, гайда и тамбура се провеждат в приветливи специализирани кабинети, които предразполагат към творческа работа.
За часовете по безопастност на движението се използва много добре оборудван кабинет.
Неразделна част от учебния процес е богатата библиотека, с която се гордее нашето училище.

Транспортни връзки:
автобуси № 11, 14, 22, 41, 50
тролейбус № 81, 82

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Младост" 2, ул. "Иван Церов"
Телефони: 052/744392; 052/745944;
e-mail: [email protected]
URL: http://antonstrashimirov.my.contact.bg/

30.11.2005, Училища