ОУ "Стоян Михайловски"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Учебна база:
30 класни стаи;
2 компютърни кабинета; Богата библиотека с литература на 5 езика; 2 физкултурни салона; Спортни площадки; Площадка по БД; Лекарски кабинет; Логопедичен кабинет;

Допълнителна информация:
През 2001г. ОУ „Стоян Михайловски” започна работа по екологични проекти и програми. Първият училищен проект е „Да посадим дърво!”.
След близо двегодишна задълбочена и упорита работа училището спечели европейски приз „Зелен флаг” на Европейската федерация за екологично образование и възпитание за принос във възпитанието на екологично поведение и отношение към околната среда. Така се присъедини към голямото семейство на екоучилищата в Европа и страната, стана едно от 1500-те носители на зеления флаг.
2007 г. училището защити Европейски приз „Зелен флаг” и получи сертификат за високо качество на екологично образование в учебното заведение за периода 2005 – 2007 г.
Работата по екологични проекти и програми продължава.

Директор: Павлина Мандажиева

Транспортни връзки:
автобуси № 14, 20, 22, 50,
тролейбуси № 81, 82

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", м.р. "Кайсиева градина"
Телефони: 052/510607; 052/510606; 052/510357;
e-mail: [email protected]
URL: http://oustmihaylovski.com/

30.11.2005, Училища