ОУ "Добри Чинтулов"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Транспортни връзки:
автобуси № 14, 15, 41, 48
тролейбус № 81, 82

Адрес: гр. Варна, ул. "Милосъдрие" № 12,
Телефони: 052/745819; 052/740278; 052/747728;
e-mail: [email protected]

30.11.2005, Училища