ОУ "Хаджи Викентий"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Директор: Даниела Стефанова

Адрес: обл. Велико Търново, с. Първомайци -2, ул. "Х. Стоянов" 4;
Телефон: 06175/ 25-75, 06175/ 23-82;
e-mail: [email protected]

21.08.2009, Училища