ОУ "Хаджи Димитър и Стефан Караджа"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Карайсен 5230;
Телефон: 06132/24-06;
e-mail: [email protected]

21.08.2009, Училища