ОУ "Васил Априлов"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Обучение:
Сградата е разположена в централната градска част между улиците „Братя Миладинови”, „Македония”, „Оборище” и „Хаджи Димитър”.
В училището се обучават ученици от предучилищна възраст до 8 клас.
В начален етап е организирано обучение по английски език, по информационни технологии, занимания по хореография в собствена хореографска зала. Предлагаме целодневно обучение на учениците от първи и втори клас с осигурен обяд.
В прогимназиален етап възпитаниците на училището разширяват познанията си в ЗИП: математика, руски език, химия, информационни технологии; в извънкласни дейности: български език, екология, спорт.
ОУ „Васил Априлов” е носител на Зелен флаг за еко образование от 2001г.
Педагогическият колектив организира разнообразни дейности за работа с децата през свободното им време: вокална група, школи по изобразително изкуство,по чужди езици и различни видове спорт.
Традиции за нас са: Ежегоден концерт на училището; Празник на буквите; Вечер на математиката; Детски тържества; Дни на спорта;
Учениците на ОУ „Васил Априлов” участват в общински и национални конкурси, фестивали и състезания, на които печелят призови места.
Учителският колектив е висококвалифициран.
Учебна база:
Материално-техническата база е напълно обновена и отговаря на съвременните изисквания за обучение. Училището разполага с компютърен кабинет, с физкултурен салон, оборудван с нови спортни съоръжения.
През месец януари 2008г. е открит модерен езиков кабинет, изграден по проект „Ние общуваме без граници” към Националната програма „Училището- желана територия” на МОН. ОУ”Васил Априлов” е първото училище, в което е оборудван подобен кабинет.

Допълнителна информация:
Медицинско обслужване – училищен лекар и медицинска сестра
Собствено топлозахранване през целия зимен период Добър охранителен режим
„Електронно училище” – електронна система за информация и връзка с всички родители

Директор: Петя Кателиева

Транспортни връзки:
автобуси № 5, 10, 10А, 13, 32, 20,
тролейбус № 81, 82, 83, 88

Адрес: гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" № 130,
Телефони: 052/604299; 052/604297; 052/604298;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.ouvasilaprilov.com/

30.11.2005, Училища