НУ "Васил Левски"

Вид училище: общообразователно
             начално (І - IV клас)

Адрес: обл. Велико Търново, с. Благоево 5178;
Телефон: 06169/ 262;

24.08.2009, Училища