ОУ "Васил Левски"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Митка Колева

Адрес: обл. Добрич, с. Преселенци 9558;
Телефон: 05734/ 413;
e-mail: [email protected]

24.08.2009, Училища