ОУ "Васил Друмев"

Вид училище: общообразователно,
общинско основно (І - VІІ клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Прием в 1 клас и Подготвителни групи:Директор: Красимир Димитров

Транспортни връзки:
автобуси № 19, 31, 53
тролейбус № 84, 86

Адрес: гр. Варна, ул. "Любен Каравелов" № 60А,
Телефони: 052/655593; 052/614 876; 052/655592;
e-mail: [email protected]
URL: http://oudrumev.com

30.11.2005, Училища